Kjære PF forhandler

Vår forhandlerportal er under oppbygning i nye stystemer for å gjøre handelen enkelere for deg. Frem til den er oppe kan ordre legges ved å sende en mail til: ordre@proteinfabrikken.no eller ta kontakt direkte med en av våre selgere.
Kontakt info finner du under.

- Bjørn Syver Øen

- Geir Anthony Veiby

- Egil Berli-Johnsen

- Alexander Kirketeig

Mail: bso@proteinfabrikken.no
Telefon: +47 952 82 826
Mail: gav@proteinfabrikken.no
Telefon: +47 957 02 720
Mail: ebj@proteinfabrikken.no
Telefon: +47 940 56 948
Mail: aki@proteinfabrikken.no
Telefon: +47 408 41 549